Se demo

Getinge 
 kundberättelse 

Hur Getinge översätter till 33 språk

Getinge Group rankas som en av de ledande leverantörerna av desinfektorer och autoklaver inom vård- och life sciences-sektorerna. Getinge Infection Control, grundat 1904, satsar på innovation och teknologiska framsteg inom desinfektion och sterilisering.

”Det som utmärker LanguageWire är snabbhet och mervärde. De är inte bara mycket lyhörda för våra snabbt föränderliga krav, utan kan också vägleda oss genom nya processer och hjälpa oss att få kontinuerliga effektivitetsvinster.”

Global Marketing Manager,
Getinge Group

Utmaningen

Innan man inledde sitt samarbete med LanguageWire skapade Getinge innehåll som kom från flera olika divisioner, med användning av två källspråk (amerikansk engelska och svenska) för samma produktlinjer, något som ledde till inkonsekvent terminologi. Dessutom uppdaterades webbinnehållet varje månad och krävde översättning till 13 språk.

En annan utmaning var översättning av användargränssnitt. Displayerna i Getinges maskiner hade begränsningar för textlängd, vilket orsakade problem.

 

Lösningen

LanguageWire skapade en lösning som var inriktad på att spara tid och samtidigt öka kvaliteten.

Tillsammans har LanguageWire och Getinge upprättat en termbank för att få en enhetlig terminologi och ett översättningsminne med högre kvalitet. Termbanken innehåller listor på alla de vanligen använda termerna på engelska och svenska. Getinge godkände listorna som grund för det fortsatta översättningsarbetet, något som eliminerar tidskrävande terminologifrågor.

För att förbättra översättningen av användargränssnitt hjälpte LanguageWire-teamet till med att upprätta hela processen, från översättning, revision, kontroll av stränglängd och trunkering till granskning i det berörda landet.

Getinge mottog det slutgiltiga innehållet (anpassat till varje displaymeny eller -knapp) som kunde importeras till programvaran utan ytterligare manuell hantering, vilket sparade mycket tid.

Resultatet

En CMS-implementering för dokumentation gjorde att den normala översättningscykeln för större manualer (40 000 ord) minskade med 30 %, från sex veckor till fyra. Dessutom minskade kostnaderna med så mycket som 45 %, vilket resulterade i att Getinge fick budget över för översättning till ytterligare språk.

Läs den fullständiga berättelsen för att få reda på mer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.