Demo bekijken


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijke verantwoord ondernemen bij LanguageWire

Voor ons betekent MVO een verschil maken. Ons doel is om een verschil te maken waar we kunnen – in plaats van onze tijd te spenderen aan het opstellen van rapporten en documentatie. Onze MVO-aanpak weerspiegelt het feit dat we actief zijn in de taalindustrie, een sector die meestal niet wordt geassocieerd met een negatieve impact op het milieu of de rechten van de mens.

Wij richten ons op drie gebieden: onze mensen, onze klanten en onze omgeving.

Onze mensen

LanguageWire is een gemeenschap waar de communicatie open, informeel en vriendelijk is. Als we elkaar ook professioneel en persoonlijk respecteren, stimuleert dat de samenwerking en een positieve sociale omgeving. Wij willen dat mensen met plezier naar het werk komen, en onze regelmatige onderzoeken naar medewerkerbetrokkenheid tonen aan dat we graag samen werken en er trots op zijn om bij LanguageWire te werken.

Mensen van verschillende culturen en leeftijden en met verschillende genders en talen zorgen steeds voor nieuwe perspectieven. De focus op diversiteit is dan ook essentieel voor onze creativiteit, flexibiliteit, ons concurrentievermogen en dus ons succes. We doen dit door een ondersteunende omgeving te creëren waarbinnen iedereen de kans heeft om zich volledig te ontplooien. We houden in het bijzonder de verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen afdelingen en op verschillende niveaus binnen onze organisatie in de gaten.

Wij ondersteunen initiatieven die een sociale en leuke werkomgeving promoten door te investeren in onze medewerkersvereniging PeopleWire. Daarnaast bieden we flexibele werkomstandigheden en zorgen we voor genoeg lichaamsbeweging, zoals hardloop-, yoga- en fietsevenementen. In onze kantoren zorgen we voor fruit en komen onze medewerkers elke vrijdag samen om te ontbijten.

Onze klanten

Wij ondersteunen onze missie om onze klanten beter van dienst te zijn met onze toewijding tot ethisch verantwoord ondernemen. Daarnaast zorgen we dat we voldoen aan de wet- en regelgeving die voor onze activiteiten en industrie gelden. Wij zorgen ervoor dat we aan alle wetten en regels voldoen die gelden in de landen waar we actief zijn. Wij accepteren bijvoorbeeld geen enkele vorm van omkoping, inclusief geschenken, gastvrijheid of vermaak die onze integriteit in gevaar kan brengen.

Onze omgeving

De wereld waarin we leven ligt ons nauw aan het hart, en we streven er dan ook naar waar mogelijk een positieve impact te hebben.

We boeken hotels via Goodwings. Dat betekent dat ongeveer 5% van wat we uitgeven aan hotels naar een goed doel van onze keuze gaat. Zo steunen we momenteel dit Plan Denemarken-initiatief: Empowering Girls Through Education. Wij geloven dat we via Goodwings een positief verschil maken in de wereld.

We spelen als mentorbedrijf een actieve rol in Mind Your Own Business (MYOB). MYOB is een ngo die een alternatieve leeromgeving opzet voor jongens die in sociaal kansarme woonwijken wonen. Wij gebruiken onze tijd en kennis om jongens te begeleiden en te ondersteunen bij het oprichten van micro-ondernemingen.