Se demo

Nissan
kundberättelse
Kortare
time-to-market

Så skapar vi mervärde åt Nissan

Nissan Motor Corporation har nästan 150 000 medarbetare världen över och tillverkar runt fem miljoner bilar varje år. I Norden och Baltikum finns Nissan Nordic Europe med cirka 180 medarbetare, fördelade mellan det finska huvudkontoret och lokala landskontor. Med verksamhet i flera länder har Nissan Nordic Europe löpande ett stort behov av översättningar.

Ett trettiotal medarbetare hos Nissan Nordic Europe har tillgång till och använder sig av LanguageWires plattform. Här beställer de översättningar och andra språktjänster och har direktkontakt med LanguageWires projektledare och med de specialiserade översättare som är knutna till Nissan.

Förutom att beställa och hämta översättningar kan Nissan även använda plattformen för att få full överblick över sina översättningskostnader och fakturor. Det går även att komma åt andra språkverktyg som kan användas för att säkra kvaliteten och optimera arbetsflödet.

Nissan Logo


"LanguageWire har skapat en modell där Nissan Nordic Europe får allt innehåll översatt till de olika språken på under 24 timmar."
Maarit Liimatta, Nissan Nordic Europe

Utmaningen

"Nyhetsbrevet är en viktig kanal för dialogen med våra återförsäljare i Norden", berättar Maarit Liimatta, som ansvarar för Nissan Nordic Europes månatliga nyhetsbrev till återförsäljarna.

Varje utskick innehåller fem till tio artiklar som är anpassade till de respektive marknaderna, både innehållsligt och språkligt. Allt innehåll produceras normalt under en tvåveckorsperiod från start till utgivning, så tiden är knapp. Och det betyder förstås att översättningarna måste levereras snabbt.


"LanguageWire har skapat en modell där Nissan Nordic Europe får allt innehåll översatt till de olika språken på under 24 timmar."
Maarit Liimatta, Nissan Nordic Europe

Lösningen

LanguageWire har skapat en modell där Nissan Nordic Europe får allt innehåll översatt till de olika språken på under 24 timmar.

"LanguageWires plattform är väldigtan vändarvänlig och effektiv. Det gör det enkelt för mig att beställa översättningar och därmed att hantera innehåll på flera språk. Jag blir också automatiskt förvarnad om det dyker upp några frågor under arbetet och det gör att vi slipper onödiga flaskhalsar. LanguageWire är ensnabb och enkel lösning,” säger Maarit Liimatta.

I bilbranschen är språket förstås tekniskt specialiserat. Dessutom har varje bilmärke ofta sin egen terminologi. Därför måste översättarna ha såväl tekniska kunskaper och branschkännedom som kunskap om företagsspecifika ord och uttryck. LanguageWire har flera tekniska lösningar som stöder det här behovet, t.ex. TermBase – en webbaserad termbank som innehåller alla företags- och branschspecifika ord och uttryck på både källspråket och de språk man översätter till. Den bidrar till ett konsekvent språkbruk och optimal kommunikation på alla språk.

"Min erfarenhet är att LanguageWire ofta levererar före deadline. Och att det går snabbt är viktigt för oss, för när nyhetsbrevet väl är klart på engelska vill vi få det översatt så att det kan komma ut och göra nytta – helst så snabbt som möjligt", avslutar Maarit Limatta.

Ladda ner pdf