Se demo

 Polarn O. Pyret 
 kundehistorie 

Se hvordan Polarn O. Pyret effektiviserer oversettelser med LanguageWire

Polarn O. Pyret AB er en produsent av kvalitetsklær. De fokuserer på høye kvalitetsstandarder og bærekraft, og lager klær for barn mellom 0 og 12 år. Du finner butikkene deres over hele Europa og USA, og de har også en nettbutikk. Deres global rekkevidde krever flerspråklig innhold. Heldigvis har Polarn O. Pyret (PO.P) effektivisert oversettelser ved å integrere sitt inRiver PIM-system med LanguageWire.

Utfordringen

«Før vi begynte å bruke LanguageWire Connector med PIM-systemet vårt, sendte vi tekster til oversettelse i Excel-filer. Disse filene inneholdt mye annen nødvendig produktinformasjon, og det var avgjørende at denne informasjonen ikke ble endret når produkttekstene ble oversatt», forklarer Cindy Heinold, produktinformasjonssjef i PO.P. Sending av tungvinte Excel-filer førte til feil og forsinkede oversettelser, som var frustrerende for alle involverte. Selv med streng prosjektledelse var det vanskelig å sikre at det ikke ble gjort feil.

 

«Det er avgjørende at informasjonen ikke endres når produkttekster oversettes.»
Cindy Heinold,
produktinformasjonssjef

Løsningen

PO.P erkjente behovet for å effektivisere oversettelsesprosessen, samtidig som de ville beholde fokuset på kvalitet og overholdelse av tidsfrister. Løsningen ble integrasjon og automatisering. PO.P’s inRiver PIM-system er nå integrert med LanguageWire, noe som fjerner behovet for manuelle oppgaver og medfører kortere tid til markedet. «Integrasjonen gikk fint, og Connector-systemet er veldig enkelt å jobbe med», sier Cindy Heinold. «LanguageWire tar seg av prosjektledelsen og imøtekommer alltid våre behov og forespørsler. Dessuten klarer LanguageWire å bevare en høy standard og holde tidsfristene», konkluderer Cindy Heinold.

 

«Med Connector-oppsettet minimerer vi risikoen for feil, og får produktinformasjonen raskt oversatt.»
Cindy Heinold,
produktinformasjonssjef

inRiver Connector

Vår inRiver Connector integrerer LanguageWire med din inRiver PIM. Siden kan du bestille oversettelser direkte fra PIM-miljøet. Dermed slipper du unna timer med klipping og liming og sending av innhold til usikre e-postadresser. Her får du en oppsummering av noen av de viktigste fordelene ved integrert oversettelse og automatisering med LanguageWire inRiver Connector:

  • Kortere tid til markedet
  • Unngå irriterende feil på grunn av klipping og liming
  • Enklere arbeidsflyt når du skal skape flerspråklig innhold
  • Frigjør ressurser og reduser kostnader
  • Samler oversettelser og skaper oversikt
  • HTTPS-kryptert dataoverføring for ekstra sikkerhet

Last ned PDF