Se demo

WWF:s
kundberättelse

Gör som WWF Danmark: effektivisera korrekturfasen och minska arbetsinsatsen med 30 procent.

Korrekturläsning är en tidskrävande och många gånger frustrerande process där ändringar skickas fram och tillbaka via e-post, skrivs på post it-lappar eller kommuniceras muntligen. Med LanguageWires lösning InLayout Editor kunde WWF Danmark effektivisera korrekturfasen för medlemstidningen som ges ut varje kvartal.

"Vi vill skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen."
Cirkeline Buron
Kommunikations- och insamlingschef,
WWF Danmark

Utmaningen

Varje kvartal ger WWF Danmark ut en medlemstidning som berättar om några av organisationens projekt runt om i världen genom reportage och fantastiska bilder. WWF Danmarks egna medarbetare står för både text och bild, men formgivningen sköts av en grupp frilansare.

Layouten görs i InDesign, och det kan göra korrekturfasen rätt frustrerande. Mängder av pdf:er och kommentarer skickas fram och tillbaka mellan formgivarna och WWF-teamet, och det är lätt hänt att ändringar tappas bort. 

 

Lösningen

WWF Danmark ville hitta ett sätt göra korrekturfasen mindre tungrodd och började använda LanguageWires verktyg InLayout Editor.

"Med InLayout Editor sparar vi tid i korrekturfasen och slipper en hel del frustration. Inga kommentarer eller ändringar försvinner, utan allt hanteras på samma ställe. Tack vare InLayout Editor har vi kunnat minska tidsåtgången med minst 30 %. Det känns helt fantastiskt."
- Cirkeline Buron, Kommunikations- och insamlingschef, WWF Danmark

Ladda ner pdf